Cartoon miljoenennota 2012

Miljoenennota 2012: ‘Koersvast beleid in onzekere tijden’

15 september 2011 – De toon van de Miljoenennota voor 2012 is somber. Nederland gaat een moeilijke periode tegemoet. Aan het einde van de kabinetsperiode zal er nog steeds meer geld worden uitgegeven dan er binnenkomt.

Volgens het kabinet zal de koopkracht van gezinnen de komende tijd onder druk staan. Om de inkomenseffecten te verzachten wordt er onder meer extra geld beschikbaar gesteld om chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te ondersteunen.