Cartoon privatisatie staatseigendommen Griekenland

Privatisering Griekse staatsbedrijven voor 50 miljard euro

13 juli 2015 – Als onderdeel van het EU-akkoord moet Griekenland een fonds oprichten waarin 50 miljard euro gestort moet worden. Dit geld zal worden opgebracht door het privatiseren van staatsbedrijven. Daarnaast zullen flinke bezuinigingen en hervormingen worden doorgevoerd om de economie stabiel te krijgen.

Het bereiken van het akkoord heeft er nog niet toe geleid dat de banken de deuren weer hebben geopend.